آیا طب سنتی همان طب اسلامی است؟

نوشته زیر به قلم دکتر کیارش آرامش (دانشیار دانشگاه تهران، پژوهشگر در دانشگاه دوکین و محقق پیشین انستیتو سلامت امریکا) تقدیم شما می‌گردد: یکی از طنز آم…

آیا ذبح اسلامی پشتوانه علمی دارد؟

ذبح اسلامی به مجموعه دستوراتی گفته می‌شود که برای ذبح حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد و ریشه‌ در کتاب قرآن و سنت پیامبر اسلام دارد. این قوانین حیوان…

بیشتر...
چه چیزهایی «سرطان‌زا» هستند؟

دکتر آرش اعتمادی: اپیدمیولوژیست، محقق موسسه ملی سرطان از دکتر اعتمادی مقاله یادداشت دیگری با عنوان «آیا سرطان سونامی دارد؟» نیز منتشر کرده‌ایم که به ع…

ادامه
تاثیر روزه‌داری بر سلامتی چیست؟

تاثیر روزه‌داری بر سلامتی چیست؟ پاسخ این سوال برای هر فرد متفاوت است. در علوم تجربی (مثل پزشکی) برای اینکه بتوان رابطه بین دو متغیر را بررسی کرد، ابتد…

ادامه